top of page

Tarina

Missiona mahdollistaa suomalaisten nuorten unelmia urheilussa ja elämässä.

Läpimurtosäätiö syntyi isän ja tyttären, Tuomas ja Julia Langin, unelmasta tukea suomalaisia nuoria liikunnan saralla. Säätiön nimi viittaa niin urheilijoiden urallaan tavoittelemiin läpimurtoihin, kuin myös niihin henkilökohtaisiin läpimurtoihin, joita liikuntaharrastukset voivat nuorille mahdollistaa.

Läpimurtosäätiön ytimessä on urheilun voimaannuttava tunne – oli kyse sitten huippu-urheilijan ensimmäisestä kansainvälisestä tittelistä tai vastikään harrastuksensa aloittaneen pelaajan ensimmäisestä maalista. Urheilu on tie, joka mahdollistaa nuorille oman potentiaalin löytämisen ja itsensä voittamisen.

Säätiö tukee vuosittain kansainvälisen läpimurron kynnyksellä olevia yksilöurheilijoita, sekä erilaisia toimijoita, jotka luovat lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa.

Säätiön hallinto on järjestetty kevyeksi, ja painopiste on apurahojen maksimoinnissa. Apurahaprosessissa säätiö käyttää päätöksenteon tukena eri lajien asiantuntijoita. 

Olemme Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudatamme Hyvää säätiötapaa.

Toiminta

Säätiön tavoitteena on lähitulevaisuudessa jakaa yli miljoona euroa apurahoja vuosittain.

Tunteita, elämyksiä, iloa ja surua – Urheilu yhdistää, luo unelmia ja antaa esikuvia.

Huippu-urheilulla on merkittävä rooli yhteiskunnassamme. Se rakentaa yhteisöllisyyttä ja vahvistaa kansallisen identiteetin tunnetta. Huippu-urheilijat toimivat esimerkkeinä lukuisille nuorille, kannustaen heitä liikuntaharrastusten pariin. Lapsille taas liikunta opettaa arvokkaita elämäntaitoja ja luo ikimuistoisia elämyksiä.

Urheilijan tie huipulle on pitkä ja vaatii merkittäviä resursseja. Erityisesti yksilöurheilulajeissa rahoituksen riittämättömyys nousee usein kansainvälisen läpimurron esteeksi. Urheilijoillamme on voittamisen tahto ja intohimo, mutta he tarvitsevat tukea, luottamusta ja resursseja.

Vastaavasti tukea kaivataan myös harrastustoiminnan saralla. Kaikilla Suomessa asuvilla lapsilla ja nuorilla tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus urheiluharrastukseen. Liikunnan tuoman ilon pitäisi olla saatavilla kaikille, lähtökohdista riippumatta.

Läpimurtosäätiön tavoitteena on luoda vaikuttavuutta näillä kahdella osa-alueella. Haluamme olla mukana mahdollistamassa suomalaisten urheilijoiden kansainvälisiä läpimurtoja, sekä edistämässä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme liikunnan keinoin.

Arvot

Säätiön kaikkea toimintaa ohjaavat sen arvot.

Vaikuttavuus

Toimintamme ydin on oikeiden avustuspäätösten tekeminen ja vaikuttavuuden saavuttaminen.

 

Vaikuttavuuden mittaaminen on keskeinen osa toimintaamme. Käytämme monipuolisia arviointityökaluja seurataksemme, miten avustustoimemme vaikuttavat kohderyhmissämme ja myös kehittääksemme toimintaamme.

Yhdenvertaisuus

Haluamme, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus kasvaa liikunnan parissa riippumatta perheen varallisuudesta, kulttuurisesta taustasta tai erityistarpeista.

 

Haluamme myös osaltamme olla mahdollistamassa, että suomalaiset nuoret huippu-urheilijat saisivat yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella kansainvälistä läpimurtoa muiden maiden lupausten kanssa.

Läpinäkyvyys

 

Toimintamme on läpinäkyvää ja tarkastelun kestävää. Apurahan hakijoille kerromme mahdollisimman yksityiskohtaisesti hakukriteerit ja myöntöperusteet, jolloin kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla valituksi.

 

Lahjoittajamme tietävät tarkasti, mihin lahjoitusvarat kohdentuvat. Varainhoitomme on ulkoistettu vastuulliselle toimijalle.

3 MEUR -> 30 MEUR

Säätiön alkupääoma on 3 miljoonaa euroa. Se on tarkoitus kasvattaa lahjoitusten avulla 30 miljoonaan euroon.

5000–15 000 €

Apurahan suuruus on noin 5000–15 000 euroa per tuensaaja. Mahdollisuuksien mukaan tuki on monivuotista pitkäjänteisyyden takaamiseksi.

300kEUR -> 2MEUR

Tukia jaetaan noin 300 000 euroa vuodessa. Tulevaisuudessa tämä summa on tarkoitus kasvattaa 1,5–2 miljoonaan euroon.

Säätiö lyhyesti 

Nimi: Läpimurtosäätiö  
Toimipaikka: Helsinki

Perustettu: 2022 

Alkupääoma: 3 MEUR 

Säätiön säännöt

Rahankeräyslupa

Säätiön hallitus ja toimitusjohtaja

Tuomas Lang, hallituksen puheenjohtaja

Elina Koskimies, hallituksen varapuheenjohtaja

Tommi Leinonen, hallituksen jäsen

Antti Koskimies, hallituksen jäsen

Julia A. C. Lang, hallituksen jäsen

Vesa Koskinen, hallituksen jäsen

Hilkka Koskenranta, toimitusjohtaja

Lisäksi säätiön apuna toimii joukko eri lajien asiantuntijoita.

”Huippu-urheilu yhdistää ihmisiä ja saa aikaan tunteita. Voittaminen ja häviäminen ovat tunteita, joita kokiessaan unohtaa kaiken muun. Ja ne tunteet on mahdollista kokea myös katsomossa.”

 – Harri Heliövaara, tennispelaaja

bottom of page