top of page

Rahankeräys

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa

Luvan saaja: Läpimurtosäätiö sr (3309665-1)

Luvan numero: RA/2023/1240

Luvan myöntämisajankohta:  17.10.2023

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kertyvät varat käytetään tukemaan vähävaraisten tai syrjäytymisuhan alla olevien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parempaa elämänhallintaa urheilu- ja liikuntaharrastusten avulla, sekä jakamalla apurahoja ja avustuksia lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille, jotka pyrkivät kansalliselle tai kansainväliselle huipulle omassa urheilulajissaan. Varoja voidaan myös käyttää valmentajien ja mentoreiden sekä muun tarkoituksen toteuttamista tukevien henkilöiden palkkaukseen sekä tukea taloudellisesti muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten urheilun ja liikunnan edistämiseksi harjoittamaa toimintaa. Kerättyjä varoja hoidetaan suunnitelmallisesti ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudattaen. Säätiö käyttää varojaan tarkoituksensa toteuttamiseksi saaduista sijoitustuotoista tai enintään seitsemällä (7) prosentilla vuodessa jäljellä olevasta pääomasta.

Rahankeräystili:

FI54 1562 3000 1386 12, NDEAFIHH

Haluatko lahjoittaa?

 

Ota yhteyttä: info@lapimurtosaatio.fi

bottom of page