top of page

Stiftelsen

Bidragen

Läpimurtosäätiö är en ny finländsk idrottsstiftelse vars syfte är att möjliggöra internationellt genombrott för lovande unga finländska idrottare. Utöver toppidrotten stöder stiftelsen aktörer vars mål är att skapa lika möjligheter för finländska barn att delta i fysisk aktivitet och därigenom få ett genombrott i sitt eget liv.

Stiftelsen grundades 2022 och de första bidragen delades ut sommaren 2023. Stiftelsens startkapital är 3 miljoner euro och målet är att öka det till 30 miljoner med hjälp av donationer. Stiftelsen fick sina första donationer våren 2023.

Läpimurtosäätiö har två olika bidrag: Bidraget för toppidrottare för att möjliggöra genombrott för unga toppidrottare och Bidraget för barn- och ungdomsidrott för att främja jämställdheten i barns och ungas motioneringsmöjligheter.

Missionen för Bidraget för toppidrottare är att ge lovande unga finländska idrottare förutsättningar att slå igenom till den absoluta toppen av sin sport. Bidraget kan tas emot av en idrottare i en internationellt respekterad individuell idrottsgren som tillhör toppen av sin gren i Finland. Därutöver skall idrottaren ha  potential och bakgrundsstöd för att göra genombrott till den internationella toppen av sin gren under de kommande fem åren.

Syftet med Bidraget för barn- och ungdomsidrott är att skapa lika möjligheter för finländska barn och unga att delta i idrott oavsett bakgrund. Till exempel kan ett projekt eller en verksamhetsutövare som möjliggör att barn och unga får lika möjligheter till fysisk aktivitet få detta bidrag.

Bidraget för toppidrottare tilldelas alltid idrottaren själv medan mottagaren av Bidraget för barn- och ungdomsidrott kan vara en förening, en verksamhetsutövare eller ett enskilt projekt.

Är du intresserad av att höra mer? Kontakta oss på: info@lapimurtosaatio.fi

3 MEUR -> 30 MEUR

Stiftelsens startkapital är 3 miljoner euro. Målet är att öka det till 30 miljoner euro med hjälp av donationer.

5000–15 000 €

Bidragsbeloppet är cirka 5 000–15 000 euro per mottagare.

200kEUR -> 2MEUR

Det utdelas 150 000–200 000 euro per år. I framtiden ska detta belopp ökas till 1,5–2 miljoner euro.

"Toppidrotten förenar människor och skapar känslor. Känslan av att vinna eller förlora gör att man i stunden glömmer allt annat. Dessa känslor når även ut i publiken.”

 – Harri Heliövaara, professionell tennisspelare

bottom of page