top of page

Apurahat

Säätiöllä on kaksi erilaista apurahaa: Huippu-urheilun apuraha ja Lasten ja nuorten liikunnan apuraha.

Läpimurtosäätiöllä on kaksi erilaista apurahaa: huippu-urheilijoiden läpimurtojen mahdollistaminen Huippu-urheilun apurahan voimin, ja lasten ja nuorten liikunnan yhdenvertaisuuden edistäminen Lasten ja nuorten liikunnan apurahalla.

Huippu-urheilun apurahan tehtävä on mahdollistaa lupaaville suomalaisille urheilijoille edellytykset murtautua lajinsa absoluuttiselle huipulle. Apurahan voi saada kansainvälisesti arvostetun yksilölajin urheilija, joka kuuluu Suomessa lajinsa huipulle ja omaa potentiaalin sekä tukiverkostot murtautua lajin kansainväliselle huipulle seuraavan viiden vuoden aikana.

Lasten ja nuorten liikunnan apurahan tehtävä taas on luoda suomalaisille lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen taustasta riippumatta. Apurahan voi saada esimerkiksi projekti tai toimija, joka mahdollistaa lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen.  

 

Huippu-urheilun apuraha myönnetään aina urheilijalle itselleen, kun taas Lasten ja nuorten liikunnan apurahassa saajana voi olla toimija, hanke tai projekti.

 

Säätiön ensimmäiset apurahat tullaan jakamaan kesällä 2023. Apurahoja tullaan jatkossa jakamaan vuosittain noin 10–20 henkilölle, hankkeelle tai toimijalle. Tuen määrä apurahaa kohden tulee olemaan noin 5 000–15 000 €. Molempia apurahoja haetaan verkkosivujen lomakkeen kautta. 

bottom of page