top of page

Apurahat

Säätiöllä on kaksi erilaista apurahaa: Huippu-urheilun apuraha ja Lasten ja nuorten liikunnan apuraha.

Läpimurtosäätiöllä on kaksi erilaista apurahaa: huippu-urheilijoiden läpimurtojen mahdollistaminen Huippu-urheilun apurahan voimin, ja lasten ja nuorten liikunnan yhdenvertaisuuden edistäminen Lasten ja nuorten liikunnan apurahalla. Apurahoja voi hakea elokuussa sivuille tulevan lomakkeen kautta.

Huippu-urheilun apurahan tehtävä on mahdollistaa nuorille lupaaville suomalaisille urheilijoille edellytykset murtautua lajinsa absoluuttiselle huipulle. Apurahan voi saada kansainvälisesti arvostetun yksilölajin urheilija, joka kuuluu lajinsa kärkinimiin Suomessa, ja omaa potentiaalin sekä tukiverkostot kansainvälisen huipun saavuttamiseksi  seuraavan viiden vuoden aikana.

Lasten ja nuorten liikunnan apurahan tehtävä taas on luoda suomalaisille lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen taustasta riippumatta. Apurahan voi saada projekti tai toimija, joka mahdollistaa harrastamisen huomattavasti edullisemmin kustannuksin.  

 

Huippu-urheilun apuraha myönnetään aina urheilijalle itselleen, kun taas Lasten ja nuorten liikunnan apurahassa saajana voi olla toimija, hanke tai projekti. Tuen määrä apurahaa kohden on noin 5 000–15 000 €. Lue lisää apurahojen hakemisesta.

bottom of page