top of page

Lasten ja nuorten liikunnan apuraha

Lasten ja nuorten liikunnan apurahan tehtävä on luoda suomalaisille lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen taustasta riippumatta. 

 

Liikunta ja harrastaminen ovat monelle lapselle ja nuorelle avaimia identiteetin ja elämän rakentumiseen. Liikunta- ja urheiluharrastukset ovat kuitenkin usein kalliita, eikä kaikilla perheillä ole varaa mahdollistaa lapsen harrastusta.

 

Sosioekonomisesti heikomman aseman tai muun lapsesta riippumattoman tekijän ei tulisi olla esteenä lapsen liikuntaharrastukselle. Kuitenkin lapsi on se, joka joutuu kärsimään harrastusten puutteesta koituvat seuraukset.

Kenelle apuraha on tarkoitettu?

Lasten ja nuorten liikunta -apuraha on suunnattu toimijoille, jotka mahdollistavat lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen. Toiminnan tarkoituksena tulee olla madaltaa kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen sekä ennaltaehkäistä drop out -ilmiötä.

Lisäksi kiinnitämme hakemusten arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:
  • Toiminta on rakennettu kestävälle pohjalle ja suunniteltu jatkumaan pitkällä aikavälillä.

  • Toiminta edustaa uudenlaista innovaatiota lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kentässä.

  • Toiminta edistää lasten ja nuorten välistä yhdenvertaisuutta myös muuten kuin taloudellisesti (esim. maahanmuuttajataustaisille tai muihin vähemmistöihin kuuluville lapsille suunnattu harrastustoiminta).

Näiden lisäksi edellytämme hakijalta konkreettista suunnitelmaa apurahan käytöstä.

Mitkä ovat kriteerit apurahan saamiselle?
  • Toiminta mahdollistaa liikuntaharrastuksen merkittävästi pienemmillä kustannuksilla.

  • Toiminta on suunnattu kouluikäisille lapsille ja nuorille.

  • Toiminta lisää uusien harrastajien määrää.

  • Hakija noudattaa Reilun Pelin periaatteita (Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet).

  • Apuraha käytetään täysimittaisesti liikuntaharrastuksen järjestämiseen.

  • Hakija järjestää säännöllistä jatkuvaa ohjattua liikuntatoimintaa samalle ryhmälle vähintään 10 kertaa 3 kuukauden yhtäjaksoisen ajan sisällä, huomioiden lajin luonteen.

Onko organisaatiosi tai projektisi potentiaalinen apurahan hakija?

Seuraavasta apurahahausta tiedotetaan sen lähestyessä, liity Säätiön apurahan odotuslistalle niin kuulet hausta ensimmäisenä!

bottom of page