top of page

Lasten ja nuorten liikunnan apuraha

Lasten ja nuorten liikunnan apurahan tehtävä on luoda Suomessa asuville lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen taustasta riippumatta. 

Liikunta ja harrastaminen ovat monelle lapselle ja nuorelle avaimia identiteetin ja elämän rakentumiseen. Liikunta- ja urheiluharrastukset ovat kuitenkin usein kalliita, eikä kaikilla perheillä ole varaa mahdollistaa lapsen harrastusta.

Sosioekonomisesti heikomman aseman tai muun lapsesta riippumattoman tekijän ei tulisi olla esteenä lapsen liikuntaharrastukselle. Kuitenkin lapsi on se, joka joutuu kärsimään harrastusten puutteesta koituvat seuraukset.

Kenelle apuraha on tarkoitettu?

Lasten ja nuorten liikunnan apuraha on suunnattu toimijoille, jotka tarjoavat  lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen. Toiminnan tarkoituksena tulee olla liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ilmaiseksi tai huomattavasti matalammin kustannuksin.

Kiinnitämme hakemusten arvioinnissa huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:
  • Toiminta edistää lasten ja nuorten välistä yhdenvertaisuutta myös muuten kuin taloudellisesti (esim. maahanmuuttajataustaisille tai muihin vähemmistöihin kuuluville lapsille suunnattu harrastustoiminta).

  • Toiminta edustaa uudenlaista innovaatiota lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kentässä.

  • Hakijalla on selkeä suunnitelma kohderyhmän tavoittamiseksi.

Näiden lisäksi edellytämme hakijalta konkreettista suunnitelmaa apurahan käytöstä.

Mitkä ovat kriteerit apurahan saamiselle?
  • Toiminta mahdollistaa liikuntaharrastuksen vähävaraisille, maahanmuuttajataustaisille tai erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille ilmaiseksi tai merkittävästi pienemmillä kustannuksilla.

  • Toiminta on suunnattu alle 18-vuotiaille.

  • Toiminta lisää uusien harrastajien määrää.

  • Hakija noudattaa Reilun Pelin periaatteita (Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet).

  • Apuraha käytetään täysimittaisesti liikuntaharrastuksen järjestämiseen.

  • Apurahan mahdollistama toiminta on säännöllistä ja suunniteltu jatkumaan pitkällä aikavälillä.

  • Hakija on voittoa tavoittelematon yhdistys tai muu toimija

Onko organisaatiosi tai projektisi potentiaalinen apurahan hakija?

Liittymällä säätiön postituslistalle kuulet hauista ensimmäisenä!

Liity postituslistallemme:
Kiitos liittymisestäsi!
bottom of page