top of page

Tarina

Missiona mahdollistaa suomalaisten nuorten unelmia urheilussa ja elämässä.

Läpimurtosäätiö syntyi isän ja tyttären, Tuomas ja Julia Langin, unelmasta tukea suomalaisia nuoria liikunnan saralla. Säätiön nimi viittaa niin urheilijoiden urallaan tavoittelemiin läpimurtoihin, kuin myös niihin henkilökohtaisiin läpimurtoihin, joita liikuntaharrastukset voivat nuorille mahdollistaa.

Läpimurtosäätiön ytimessä on urheilun voimaannuttava tunne – oli kyse sitten huippu-urheilijan ensimmäisestä kansainvälisestä tittelistä tai vastikään harrastuksensa aloittaneen pelaajan ensimmäisestä maalista. Urheilu on tie, joka mahdollistaa nuorille oman potentiaalin löytämisen ja itsensä voittamisen.

Säätiö tukee vuosittain kansainvälisen läpimurron kynnyksellä olevia yksilöurheilijoita, sekä erilaisia toimijoita, jotka luovat lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa.

Säätiön hallinto on järjestetty siten, että toiminnan ehdoton painopiste on urheilijoiden tukemisessa. Säätiön apuna toimii keskeisten lajien asiantuntijoita, ja apu perustuu vapaaehtoisuuteen.

Lue säätiön tarina Helsingin Sanomien artikkelista täältä.

Vaikuttavuus

Säätiön tavoitteena on kerätä lähivuosina 30 miljoonan euron pääomat.

Tunteita, elämyksiä, iloa ja surua – Urheilu yhdistää, luo unelmia ja antaa esikuvia.

Huippu-urheilulla on merkittävä rooli yhteiskunnassamme. Se rakentaa yhteisöllisyyttä ja vahvistaa kansallisen identiteetin tunnetta. Huippu-urheilijat toimivat esimerkkeinä lukuisille nuorille, kannustaen heitä liikuntaharrastusten pariin. Lapsille taas liikunta opettaa arvokkaita elämäntaitoja ja luo ikimuistoisia elämyksiä.

Urheilijan tie huipulle on pitkä ja vaatii merkittäviä resursseja. Erityisesti yksilöurheilulajeissa rahoituksen riittämättömyys nousee kansainvälisen läpimurron esteeksi. Urheilijoillamme on voittamisen tahto ja intohimo, mutta he tarvitsevat tukea, luottamusta ja resursseja.

Vastaavasti tukea kaivataan myös harrastustoiminnan saralla. Kaikilla suomalaisilla lapsilla ja nuorilla tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus urheiluharrastukseen. Liikunnan tuoman ilon pitäisi olla saatavilla kaikille, taustasta ja lähtökohdista riippumatta.

Läpimurtosäätiön tavoitteena on luoda vaikuttavuutta näillä kahdella osa-alueella. Haluamme olla mukana mahdollistamassa suomalaisten urheilijoiden kansainvälisiä läpimurtoja, sekä edistämässä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme liikunnan keinoin.

3 MEUR -> 30 MEUR

Säätiön alkupääoma on 3 miljoonaa euroa. Se on tarkoitus kasvattaa lahjoitusten avulla 30 miljoonaan euroon.

5000–15 000 €

Apurahan suuruus on noin 5000–15 000 euroa per tuensaaja. Mahdollisuuksien mukaan tuki on monivuotista pitkäjänteisyyden takaamiseksi.

200kEUR -> 2MEUR

Tukia jaetaan noin 150 000–200 000 euroa vuodessa. Tulevaisuudessa tämä summa on tarkoitus kasvattaa 1,5–2 miljoonaan euroon.

Säätiö lyhyesti 

Nimi: Läpimurtosäätiö  
Toimipaikka: Helsinki

Perustettu: 2022 

Alkupääoma: 3 MEUR 

Säätiön säännöt

Säätiön hallitus ja toimitusjohtaja

Tuomas Lang, hallituksen puheenjohtaja

Elina Koskimies, hallituksen varapuheenjohtaja

Tommi Leinonen, hallituksen jäsen

Antti Koskimies, hallituksen jäsen

Julia A. C. Lang, hallituksen jäsen

Hilkka Koskenranta, toimitusjohtaja

Lisäksi säätiön apuna toimii joukko eri lajien asiantuntijoita.

”Huippu-urheilu yhdistää ihmisiä ja saa aikaan tunteita. Voittaminen ja häviäminen ovat tunteita, joita kokiessaan unohtaa kaiken muun. Ja ne tunteet on mahdollista kokea myös katsomossa.”

 – Harri Heliövaara, tennispelaaja

bottom of page