top of page

Vaikuttavuus

Säätiön tavoitteena on kerätä lähivuosina 30 miljoonan euron pääomat.

Tunteita, elämyksiä, iloa ja surua – Urheilu yhdistää, luo unelmia ja antaa esikuvia.

Huippu-urheilulla on merkittävä rooli yhteiskunnassamme. Se rakentaa yhteisöllisyyttä ja vahvistaa kansallisen identiteetin tunnetta. Huippu-urheilijat toimivat esimerkkeinä lukuisille nuorille, kannustaen heitä liikuntaharrastusten pariin. Lapsille taas liikunta opettaa arvokkaita elämäntaitoja ja luo ikimuistoisia elämyksiä.

Urheilijan tie huipulle on pitkä ja vaatii merkittäviä resursseja. Erityisesti yksilöurheilulajeissa rahoituksen riittämättömyys nousee kansainvälisen läpimurron esteeksi. Urheilijoillamme on voittamisen tahto ja intohimo, mutta he tarvitsevat tukea, luottamusta ja resursseja.

Vastaavasti tukea kaivataan myös harrastustoiminnan saralla. Kaikilla suomalaisilla lapsilla ja nuorilla tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus urheiluharrastukseen. Liikunnan tuoman ilon pitäisi olla saatavilla kaikille, taustasta ja lähtökohdista riippumatta.

Läpimurtosäätiön tavoitteena on luoda vaikuttavuutta näillä kahdella osa-alueella. Haluamme olla mukana mahdollistamassa suomalaisten urheilijoiden kansainvälisiä läpimurtoja, sekä edistämässä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme liikunnan keinoin.

3 MEUR -> 30 MEUR

Säätiön alkupääoma on 3 miljoonaa euroa. Se on tarkoitus kasvattaa lahjoitusten avulla 30 miljoonaan euroon.

5000–15 000 €

Apurahan suuruus on noin 5000–15 000 euroa per tuensaaja. Mahdollisuuksien mukaan tuki on monivuotista pitkäjänteisyyden takaamiseksi.

200kEUR -> 2MEUR

Tukia jaetaan noin 150 000–200 000 euroa vuodessa. Tulevaisuudessa tämä summa on tarkoitus kasvattaa 1,5–2 miljoonaan euroon.

”Huippu-urheilu yhdistää ihmisiä ja saa aikaan tunteita. Voittaminen ja häviäminen ovat tunteita, joita kokiessaan unohtaa kaiken muun. Ja ne tunteet on mahdollista kokea myös katsomossa.”

 – Harri Heliövaara, tennispelaaja

Yhteistyökumppanit
krogerus_logo_black.png
2560px-Nordea.svg (1).png
Tekir-Logo-Musta-2000px.png
Aventum Official_2.png.png
bottom of page